Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Wstępna analiza
Każda inwestycja jest oceniana indywidualnie, pod kątem całego projektu i kryteriów LINOS Fund
Spotkanie z Zarządem LINOS Fund
Podczas spotkań omawiamy plan biznesowy, pomagamy dopasować brakujące elementy, ustalamy priorytety przedsięwzięcia
Decyzja wstępna
Najszybciej jak to możliwe przedstawiamy decyzje kierunkowe i zakresy współpracy
Podpisanie dokumentacji transakcyjnej
To etap uzyskania wyników due diligence, podpisania dokumentacji prawnej oraz ustanowienia zabezpieczeń
Decyzja komitetu / inwestorska
Po potwierdzeniu szczegółów, niezwłocznie podejmujemy decyzję o finansowaniu
Negocjowanie warunków
Przedstawiamy propozycję finansowania i warunki oraz harmonogram spłaty. Na tym etapie szykujemy memorandum inwestycyjne
Uruchomienie środków
Pieniądze wpływają na konto Przedsiębiorcy, w jednej lub kilku transzach
Monitorowanie projektu
Przegląd wyników inwestycji, ewentualne korekty w prognozach bądź zmiany na poziomie strategii
Spłata inwestycji
Zakończenie projektu, zwolnienie zabezpieczeń

Wstępna analiza

Każda inwestycja jest oceniana indywidualnie, pod kątem całego projektu i kryteriów LINOS Fund

Spotkanie w Zarządem LINOS Fund

Podczas spotkań omawiamy plan biznesowy, pomagamy dopasować brakujące elementy, ustalamy priorytety przedsięwzięcia

Decyzja wstępna

Najszybciej jak to możliwe przedstawiamy decyzje kierunkowe i zakresy współpracy

Negocjowanie warunków

Przedstawiamy propozycję finansowania i warunki oraz harmonogram spłaty. Na tym etapie szykujemy memorandum inwestycyjne

Decyzja komitetu/inwestorska

Po potwierdzeniu szczegółów, niezwłocznie podejmujemy decyzję o finansowaniu

Podpisanie dokumentacji transakcyjnej

To etap uzyskania wyników due diligence, podpisania dokumentacji prawnej oraz ustanowienia zabezpieczeń

Uruchomienie środków

Pieniądze wpływają na konto Przedsiębiorcy, w jednej lub kilku transzach

Monitorowanie projektu

Przegląd wyników inwestycji, ewentualne korekty w prognozach bądź zmiany na poziomie strategii

Spłata inwestycji

Zakończenie projektu, zwolnienie zabezpieczeń.